Szkolenia BHP pracowników administracyjno - biurowychSzkolenia BHP pracowników administracyjno - biurowych

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom uczestnictwa w szkoleniu o tematyce bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania czynności zawodowych. Przepis ten nie omija również konieczności zorganizowania takiego szkolenia dla pracowników administracyjno - biurowych.

Cele szkolenia bhp pracowników administracyjno - biurowych

Celem organizacji takiego szkolenia nie jest tylko spełnienie obowiązujących zasad prawnych. Szkolenia przygotowują pracowników do niebezpiecznych sytuacji, które mogą mieć miejsce w miejscach pracy. Uczą w bezpieczny sposób radzić sobie z zagrożeniami. Adresatami tego szkolenia bhp są pracownicy administracyjno-biurowi, a także osoby pracujące przy komputerze, pracownicy szkół, uczelni i innych placówek oświaty, służby zdrowia, pracownicy jednostek naukowo-badawczych.

Szkolenie ma na celu poznanie obowiązujących regulacji prawnych w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy - w przypadku pracowników administracyjno-biurowych są to między innymi zasady posługiwania się sprzętem, który znajduje się w wyposażeniu biura, zasady ergonomii, organizację stanowisk, postępowanie w przypadku sytuacji awaryjnych, pierwsza pomoc.

Szkolenia bhp dla pracowników administracyjno - biurowych z firmą BHP Adler

Usługi naszej firmy obejmują organizację szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych. Posiadamy długoletnie doświadczenie na rynku. Podejmujemy współpracę z wieloma firmami i kompleksowo szkolimy pracowników wielu branż - pracownicy administracyjno - biurowi nie są wyjątkiem.

Organizowane przez nas szkolenia pozwolą w pełni przygotować pracowników do pracy na danym stanowisku. Program szkolenia obejmuje wiele aspektów. Są to między innymi: ocena zagrożeń wynikających z wykonywania danej pracy, zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, awarii bądź innych niebezpiecznych sytuacji, a także zasady wykonywania codziennej pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.

Zapraszamy Państwa do kontaktu - odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości - BHP Adler.« Powrót do strony głównej