Prowadzenie szkoleńSzkolenia PPOŻ w pigułce

Szkolenia PPOŻ, czyli inaczej szkolenia przeciwpożarowe, to kolejne zobowiązanie, które leży po stronie pracodawcy. Polegają na zapobieganiu oraz zwalczaniu pożarów. Celem szkolenia jest nauka określonych zachowań w przypadku wystąpienia pożaru na terenie zakładu pracy. Uczą one na podejmowania czynności w celu ochrony życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem czy klęską żywiołową. Nasze szkolenie przeciwpożarowe w Krakowie, jest idealnym dopełnieniem szkolenia BHP, które również porusza te zagadnienia. Wszelkie wymagania z zakresu szkoleń PPOŻ reguluje Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Nowo zatrudniony pracownik zobowiązany jest do przejścia takiego szkolenia nie później niż do 6 miesięcy od zatrudnienia na określonym stanowisku.

Na naszym szkoleniu dowiesz się:

-          jak zapobiegać powstawaniu oraz rozpowszechnianiu pożaru lub w trakcie innego zagrożenia na terenie miejsca pracy,

-          co zalicza się do środków zatrzymywania pożaru i jak z nich korzystać,

-          jakie działania ratownicze należy podjąć, aby pomóc poszkodowanym na miejscu wydarzenia.

Rodzaje szkoleń

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest bardzo ważne, dlatego wychodzimy Ci naprzeciw i oferujemy trzy rodzaje szkoleń, w trakcie których Twoi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dzięki czemu będziesz mógł stworzyć bezpieczne miejsce pracy. W naszej ofercie znajdziesz szkolenia:

-          wstępne

-          podstawowe

-          specjalistyczne

Rodzaj szkolenia przeciwpożarowego wybierany jest w zależności od branży i stanowisk, których będzie dotyczyć szkolenie.

Specjaliści prowadzący szkolenia przeciwpożarowe Kraków

Szkolenia przeciwpożarowe w Krakowie prowadzone są przez specjalistów z zakresu PPOŻ, którzy zatrudnieni są w jednostkach ochrony przeciwpożarowej i posiadają do tego kwalifikację. Wiedza przekazywana jest w profesjonalny sposób, w oparciu o nowoczesne technologie, które sprzyjają przyswajaniu wiedzy przez pracowników.

Jeśli zależy Ci na stworzeniu bezpiecznego miejsca pracy, gdzie pracownicy potrafią podać sobie pomocną dłoń nawet w sytuacjach zagrożenia zdrowia, mienia czy życia, to koniecznie skontaktuj się z nami!

 

 Informacje prawne

 

Zgodnie z art. 209¹§1 pkt 2 lit. b. kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Ochrona przeciwpożarowa ma na celu ochronę zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem czy klęską żywiołową, dlatego jest niezwykle ważna także w stosunkach pracy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej każdy właściciel lub użytkownik budynku ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową. W związku z powyższym zarówno pracodawca, który jest właścicielem budynku, jak i ten, który budynek wynajmuje, musi spełnić określone w ustawie obowiązki

 

Kto przeprowadza szkolenie?

W każdym zakładzie pracy musi istnieć osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Mogą to być osoby, które zatrudnione są w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub posiadające kwalifikacje określone w art. 4 punkt 2a i 2b ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznej obsługi oraz właściwego doboru gaśnicy w zależności od rodzaju palącego się materiału, oraz skutecznego gaszenia gaśnicami przenośnymi.

 

Program szkolenia obejmuje:

Dodatkowo proponujemy państwu objęcie opieką całego zakładu w zakresie ppoż.

 

 

 

 « Powrót do strony głównej